Letošní rok panovalo kolem této akce mnoho nejasností a změn z důvodu vládních nařízení. Nakonec se vše domluvilo tak, aby děti z našeho městyse nebyly o tuto krásnou tradici ochuzeny.

A tak se sobota 4. prosince stala dnem, kdy na zem z nebes sestoupili andělé se svatým Mikulášem a z pekla vylezli čerti, aby se podívali dětem na zoubek. Krátce po setmění se začalo rozléhat děsivé burácení a řinčení řetězu, které doprovázelo příchod čertů. Ti se po chvilce odebrali do svého pozemského pekla a čekali na první hříšníky. Za zvuku kostelích zvonů vyšli andělé, kteří společně s dětmi zapálili prskavky a přivolali tak mezi sebe svatého Mikuláše, který usedl na své křeslo. Netrvalo dlouho a už před ním stála dlouhá řada dětí s připravenou básničkou. Čekání si děti mohly zkrátit u andělů v tvořivé dílně a vyrobit si andělíčka z korálků. Ti odvážnější mohly navštívit peklo a obrat tak čerty o pár zlaťáků při hře karet či kostek. I když se nějaký ten hřích u dětí našel, nebyl až tak velký, aby si je mohli čerti odnést sebou do pekla, a tak se vraceli s nepořízenou. 

Věřím, že akce měla úspěch a děti odcházely domu spokojené.