Valná hromada 2023

17.02.2023

V sobotu 11.2. se uskutečnila valná hromada TJ Dolní Bukovsko. Předsedkyně přivítala všechny přítomné a zahájila schůzi svou zprávou o činnosti TJ. Vyzdvihla organizaci dětských akcí, uskutečnění další akcí za rok 2022 (Memoriál Martina Macha, Hetero open), kdo z hráčů odešel a kdo naopak přišel do klubu a další. Zmínila také zapojení do dotačních programů od NSA (Můj klub) a od Českého svazu rekreačního sportu. Největším finančním podporovatel však zůstává Městys Dolní Bukovsko. Na závěr poděkovala sponzorům a všem členům za jejich spolupráci. 

Jako další bod programu byla zpráva o financování TJ, kterou přednesla paní T. Kořínková. Na tento bod navázala paní H. Kliková, která společně s paní H. Pourovou, byla členkou revizní komise. 

V závěru programu byla diskuze, do které přispěli P. Malecha (vedoucí mužstva mužů), Bc. J. Matoušek, V. Vejvoda, J. Cihla (trenéři mládeže), Mgr. Anna Šubrtová (ZŠ a MŠ), T. Pavlásek (SDH, HC DB), Bc. H. Pourová (hlavní organizátor dětských akcí), M. Koutský (tenisový klub), Mgr. I. Makovičková (starostka městyse), L. Vacek, P. Kohout, J. Kadlec, JUDr. E. Bartošová.

Důležitými body z diskuze byly:

vytvoření oválu a rekonstrukce fotbalového hřiště – šest domácích zápasů mužů se odehraje ve Veselí nad Lužnicí,

pomoc při organizaci dětských akcí,

pomoc při trénování mládeže od lidí ze širokého okolí.


Děkuji všem zúčastněným a těším se na vzájemnou spolupráci.


Členské příspěvky zůstávají pro tento rok stejné - žáci/děti (500 Kč), dospělí (500 Kč), senioři (100 Kč), fotbalisti (muži), trenér mužů (1000 Kč). 

Placení příspěvků – hotovost nebo č. účtu (zpráva pro příjemce bude Jméno a Příjmení, rok narození).