Začátky tělovýchovné činnosti v Dolním Bukovsku sahají do samého počátku 20. století, kdy se i na českém venkově silně prosazovaly pokrokové myšlenky sokolského hnutí. Za morální i faktické pomoci sokolských jednot ze sousedních měst, především z Veselí nad Lužnicí byla v roce 1909 založena Tělovýchovná jednota Sokol i u nás v Bukovsku. Od samého začátku vyvíjela velmi bohatou činnost tělovýchovnou, kulturní a osvětovou, do níž se zapojili téměř všichni významní občané městečka. Pravidelně se cvičilo v tělocvičně tehdy nově postavené místní školy, pořádala se veřejná sokolská cvičení a akademie, světové přednášky, umělěcké výstavy, koncerty a sokolské plesy a hrála ochotnická divadelní představení, často i několikrát do roka. Již před 1. světovou válkou byla založena sokolská kapela, která na velmi dobré úrovni účinkovala po řadu let na četných kulturních akcích doma i v okolí. V letních měsících se na školním dvoře hrála kvalitní odbíjená, zejména v každoročních tradičních turnajích se Sokoly z Veselí nad Lužnicí, Týna nad Vltavou a Soběslavi. Členové bukovské jednoty se v hojném počtu zúčastnili veřejných okrskových cvičení a župních a všesokolských sletů.

Po 2. světové válce byla činnost Sokola obnovena a vyvíjela se opět příznivě, i když již zdaleka nedosáhla úrovně z předválečného období. Trvala však bohužel pouze do roku 1948 a neoficiálně skončila - stejně jako prakticky v celém státě - masovou účastí bukovského sokola na XI. Všesokolského sletu v Praze.

Vedle sokolských aktivit se ve 30. letech začala u nás hrát i kopaná, po založení Sportovního klubu Bukovsko již organizovaně, v rámci Jihočeské fotbalové župy. Činnost Sokola byla v té době již zcela paralyzována a naše mládež se tak mohla sportovně vyžívat v novém klubu. Na hřišti, postaveném svépomocí za pouhé 3 měsíce, se začala hrát mistrovská soutěž III. třídy Třeboňska, za níž se v roce 1948 postoupilo do II. třídy Jindřichohradecka, kde se hrálo s mnoha soupeři zvučných jmen z Lomnice nad Lužnicí, Českých Velenic, Nové Bystřice aj. Vedle I. mužstva hrála i rezerva a nezapomínalo se ani na výchovu mladých hráčů, i když dorost a žáci tehdy ještě neměli pravidelné soutěže. Ještě za války byl založen také hokejový oddíl, který se po několik sezón účastnil mistrovských soutěží. Až do roku 1947 vyvíjel značnou aktivitu cyklistický odbor, který uspořádal tři ročníky cyklistických závodů na Blatském okruhu, jichž se po válce zúčastnili přední čsl. závodníci.

Na přelomu let 1948-49 sílily tendence ke sloučení Tělocvičné jednoty Sokol a Sportovního klubu, v rámci tzv. sjednocení tělovýchovy. Byl sestaven společný výbor budoucí jednotné organizace, který se však v tomto složení nikdy nesešel. Osvědčení funkcionáři Sportovního klubu se tak dále věnovali rozvoji bukovského fotbalu, nyní již pod názvem DSO Sokol. Toto příznivé období však skončilo v roce 1951, kdy naše obec byla přiřazena k okresu Týn nad Vltavou a byl zaveden nový systém fotbalových soutěží pouze v rámci okresu. Po dlouhou dobu čtyř let řádná soutěž v týnském okrese neexistovala a tak až v roce 1955 si bukovská kopaná doslova vydupala zařazení do soutěže sousedního okresu Soběslav, který s naprostou převahou vyhrála a postoupila do I. A třídy (krajské soutěže), což představuje její dosud největší historický úspěch.

Již v první polovině šedesátých let, hlavně po návratu některých mladých aktivních členů z vojenské služby, došlo ke značnému zlepšení činnosti tělovýchovné jednoty. Muži i ženy začali znovu pravidelně cvičit v tělocvičně, ženy se zúčastnily již 1. Celostátní spartakiády v Praze a spolu s muži a dorostem i všech následujících spartakiád. Pořádaly se pravidelné letní fotbalové turnaje, sportovní plesy a taneční zábavy a v roce 1957 se začalo s výstavbou hřiště s atletickou dráhou, kabinami a dalšími sportovišti. Sportovní činnost se na nové hřiště přestěhovala sice již v roce 1965, avšak nové kabiny se dvěma tenisovými kurty, volejbalovým hřištěm a rozlehlým parkovištěm byly dokončeny v roce 2000, při příležitosti oslav 90. výročí tělovýchovy v naší obci. Díky iniciativě Obecního úřadu bylo tak dokončeno dílo, započaté v akci z před více než 40ti lety.

Kopaná zůstávala středem zájmu mládeže naší obce, její úroveň však byla kolísavá, v závislosti na síle příslušných ročníků a někdy i na reorganizačních změnách soutěží. Příznivým obdobím v tomto směru zejména 70. a 80. léta, kdy se naše družstvo velmi úspěšně vedlo v českobudějovickém okresním přeboru. Příznivý vliv na tyto úspěchy mělo tehdy i schopné vedení tělovýchovné jednoty a citelní materiální podpora místního Jednotného zemědělského družstva Rozkvět, jehož jméno tělovýchovná jednota nesla i ve svém názvu. Tehdy byl založen také oddíl ledního hokeje, který se po řadu let účastnil soutěží v českobudějovickém okresu. Devadesátá léta pak znamenají pro bukovskou kopanou postupná úpadek.

Vedle oddílu kopané vyvíjí bohatou činnost oddíl rekreační tělesné výchovy, v němž působí mnoho žen a mládeže: cvičí se v tělocvičně i venku v přírodě, hraje se odbíjená, košíková a nohejbal, provozuje se aerobik žen a další aktivity. S výstavbou nových kurtů zaznamenal velký rozmach nedávno založený tenisový klub, který je součástí tělovýchovné jednoty. Přejeme si, aby se naše sportovní veřejnost dočkala i nové modernější a větší tělocvičny, která v naší obci velmi chybí.

V roce 1999 po zrušení dorosteneckého mužstva bylo založeno rezervní mužstvo mužů. V roce 2003 se Mužům A podařilo postoupit do III. třídy. 4.3.2005 byly otevřeny oficiální internetové stránky TJ Dolního Bukovska.

2005 - Novou předsedkyní TJ se stala Anna Šubrtová. Do nové sezóny 2005/2006 bylo po šesti letech sestaveno a přihlášeno družstvo dorostu. B tým byl po šesti letech rozpuštěn. Tým dorostu si vedl dobře a dokázal postoupit do krajské soutěže. Tým žáků hrál dlouho 1.A soutěž jako dorost, ale oba týmy nakonec sestoupily. Činovníci TJ po dlouhé době obnovili masopustní průvod v obci. Po dohodě s SK Drahotěšice došlo ke sloučení a vytvoření B týmu. SK Drahotěšice se staly B týmem Dolního Bukovska. Mužům se v sezóně 2008/2009 podařilo postoupit do OP.