Poslední lednovou sobotu se uskutečnila výroční schůze TJ Dolní Bukovsko. Úvodního slova se ujal pan Mgr. J. Kapinus a tím zahájil schůzi. Přivítal zástupce z řad městysu, konkrétně paní starostku Mgr. I. Makovičkovou a T.Pavláska, který zde zároveň zastupoval i SDH. Následně seznámil zúčastněné s programem. Poté předal slovo předsedkyni Mgr. M. Zahradníkové. Ta přítomné seznámila s událostmi roku 2019 a poděkovala všem sponzorům. Na závěr přednesla návrh o zvýšení členských příspěvků.

Důvody navýšení uvedla následovné:

  • možnost získání dotací z MŠMT, kde je podmínkou mít minimální členské příspěvky 500 Kč
  • navýšení nákladů na provoz (tělocvična 100 Kč/h)
  • možnost veškerého využití sportovišť
  • poplatky FAČR.

Zvýšení členských příspěvků bylo valnou hromadou jednohlasně odsouhlaseno a to takto: děti 500 Kč, dospělí 500 Kč, senioři 100 Kč, fotbalisti (muži), vedoucí mužstva, trenér, předseda 1000 Kč. Nově byl zaveden i systém placení členských příspěvků. Nejen, že je možné platit hotově (trenérům, pokladníkovi, předsedovi), ale nově můžete zasílat i na účet. Č. účtu je 564486309/0800. Do zprávy uveďte jméno a příjmení člena TJ + rok narození.

Dále paní T. Kořínková seznámila přítomné s hospodařením TJ v roce 2019. Paní H. Kliková s paní H. Pourovou zpracovaly revizi a kontrolu hospodaření TJ. Na závěr proběhla diskuze, do které přednesli své příspěvky pan P. Malecha (muži), J. Matoušek (žáci), M. Koutský (tenis), pan J. Mach st. (umělá tráva) a další. Veškeré dění v TJ můžete sledovat na vývěsní tabuli, stránkách TJ a v Bukovském zpravodaji.